Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

2. kolo celostátní konference s akreditací MŠMT: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role

Po úspěšném konání podzimní ředitelské konference, jež hostila na 270 účastníků a dočkala se velice příznivých ohlasů a pozitivní zpětné vazby, jsme se – i na základě vaší poptávky – rozhodli uspořádat druhé kolo pro všechny zájemce z řad ředitelů škol a školských zařízení i jejich zástupců, kteří se z časových či organizačních důvodů nemohli říjnové akce zúčastnit. Druhé kolo ředitelské konference proběhne v pondělí 11. března 2019 v konferenčním sále pražského 4* hotelu Artemis.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Praktický manuál ředitele školy

Jak pro začínající, tak pro zkušené ředitele škol a školských zařízení a jejich zástupce je určen prakticky orientovaný seminář, prostřednictvím něhož vám v úterý 5. února 2019 předá své zkušenosti, rady a doporučení a detailně objasní specifika jednotlivých oblastí řízení školy a vedení lidí Mgr. František Halada, ředitel školy s letitou praxí ve funkci. Seminář se koná v prostorné a kvalitně vybavené aule pražské ZŠ pro žáky s poruchami zraku.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti

Chcete-li v dětech podnítit zájem o knihu, probudit v nich lásku k psanému slovu, laskavému i napínavému příběhu a také touhu jej vyprávět a podělit se s ostatními o zážitky z přečteného, pak zavítejte na seminář seznamující s možnostmi interaktivního čtení na příkladu autorské pohádky o lvíčkovi. Seminář se koná v úterý 29. ledna 2019 a povede jej Mgr. Šárka Kociánová, autorka a lektorka projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, bohemistka a zkušená redaktorka, která se podpoře čtenářské gramotnosti věnuje i v rámci svého doktorského studia.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Jak účinně pracovat se stresem

Pracovníci pomáhajících profesí, tedy i pedagogové a ředitelé škol a školských zařízení, jsou v podstatě na denní bázi vystaveni zvýšené psychické zátěži vlivem četných stresujících situací, jimž musejí čelit. Díky našemu semináři, který se uskuteční v úterý 22. ledna 2019, vedenému doc. MUDr. Petrem Zachem, CSc., zjistíte, jak podobným situacím předcházet, popřípadě jakými prostředky a způsoby s nimi úspěšně bojovat.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce školy a rodiny

Optimální spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci dítěte v mateřské škole je nezbytnou podmínkou hladkého průběhu (nejen) preprimárního vzdělávacího procesu, přičemž alfou a omegou je v tomto smyslu kvalitní a bezproblémová komunikace mezi školou a rodinou. Chcete-li nastavit komunikační procesy tak, aby vyhovovaly oběma zúčastněným stranám, a vyvarovat se chyb a přešlapů, jež mohou vést k nedorozuměním a vzájemnému nepochopení, přijměte pozvání na seminář, který se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 v pražské ZŠ pro žáky s poruchami zraku pod vedením Evy Kubeczkové, lektorky s dlouholetou praxí v pozici učitelky i ředitelky MŠ.